Środki masowego przekazu określane są mianem czwartej władzy. Nic dziwnego. Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ogromny wpływ mają media na nasze codzienne życie, wybory, preferencje. Mówiąc o psychologicznych manipulacjach nie chodzi o reklamy, o których podprogowych przesłaniach wielu z nas zdaje sobie sprawę, choć i tak się przed nimi skutecznie nie broni. Manipulują nami przede wszystkim redaktorzy codziennych wiadomości.

Zwróćmy uwagę na to, że media karmią się cudzym nieszczęściem. Wypadki rosną do rangi katastrof i tragedii narodowych. Zwykłe foux pas danej gwiazdy czy polityka jest omawiane tak dokładnie, że sami zaczynamy wierzyć w jego złe intencje, brak manier, a tym samym na pewno ignorancję dla posiadanego stanowiska. Patrząc z boku na treści podawanych informacji oraz ogólne nacechowanie dziennikarzy je przedstawiających zobaczymy dokładnie, jak sprawnie media manipulują naszymi osądami. Najlepiej widoczne będzie to za kilkadziesiąt lat, ale wtedy też będzie już za późno na obronę.

Drivelan
tõhus lihasmassi kasvatamise supplement otse USAst
https://phytonutrition-sante.com/et/formexplode-arvamused/