Nie od dziś wiadomo, że reklama prasowa znacznie przeważa nad reklamą telewizyjną, ponieważ jest bardziej treściwa. Nieznacznie rozbudowane komunikaty wpływają na ich lepsze oddziaływanie. Celem reklam prasowych jest przejrzyste i zrozumiałe przesłanie, trafiające do dużego grona odbiorców. Według najnowszych badań udowodniono, że najlepiej sprzedają się czasopisma, które wyraźnie odróżniają się od pozostałych pism prasowych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż reklama prasowa zmusza konsumenta do skoncentrowania się na obrazie.


Hallu Motion
Hallu Motion – revolucionarno sredstvo za problem čukljeva
phytonutrition-sante.com/hr/hallu-motion-misljenja

Wzrok wyłapuje wszystko, co się wyróżnia wśród tekstu. W związku z tym w tak zwanym optycznym punkcie centralnym zostają wykorzystane intensywne, jaskrawe kolory, wpływające relaksacyjnie lub też pobudzająco. Wiadomo, że zdjęcie z żywymi barwami bardziej przyciąga naszą uwagę, czego skutkiem jesteśmy zainteresowani na tyle, aby więcej czasu spędzić na przeczytanie danego artykułu. Istotne jest również odpowiednie rozmieszczenie kolorów, czy też nadanie efektu dynamizmu.